TintmanLichtdoorlatingsmeter voor getinte autoruiten

Extra getint glas in autoruiten is erg populair onder de automobilisten. Men wil graag de warmteontwikkeling in het voertuig en de schadelijke werking van het zonlicht ermee tegengaan. Omdat het extra getinte glas ook het uitzicht van de bestuurder zodanig ernstig kan belemmeren dat het de verkeersveiligheid in gevaar brengt heeft de Politie en KLPD in Nederland de beschikking over een lichtdoorlatingsmeter, de `Tintman’.Politienorm

De Politie en KLPD treedt op met de Tintman om de lichtdoorlaatbaarheid te meten, deze moet op de voorruit en voorste portierruiten altijd minimaal 55% zijn. Er is een nieuw reglement aangenomen sinds 1 Mei 2009, de zgn. ´REGELING VOERTUIGEN (RV)´. Deze vervangt het oude VTR (voertuigreglement). In deze nieuwe regeling staat omschreven wat de norm precies inhoudt.Maximale fout en tolerantie

De maximale fout bedraagt 5% transmissie. Dit betreft geen 5% van de gemeten waarde maar bij elk gemeten waarde moet 5% worden opgeteld. Bij een meting van de lichtdoorlaatbaarheid moet daarom elk gemeten waarde met 5% transmissie naar boven worden gecorrigeerd. Als het voertuig bij het vermoeden dat één of meer ruiten niet aan de gestelde eisen voldoet, op grond van artikel 160 lid 4 WVW 1994 en als vervolgens bij meting blijkt dat de lichtdoorlaatbaarheid minder dan 50% bedraagt, kan een ‘aankondiging van beschikking worden uitgereikt. Hiervoor moet feit code N420 B worden gebruikt. Tevens kan het kentekenbewijs deel 1 (A) worden ingevorderd, waarna betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 4 weken aan te tonen dat zijn voertuig weer aan de gestelde eisen voldoet.

Er kan derhalve een administratieve sanctie worden opgelegd indien de gemeten waarde verhoogd met de voorgeschreven correctie van 5% minder dan 55% bedraagt. De hoogst gemeten ongecorrigeerde waarde waarbij nog een aankondiging van beschikking op basis van feit code N420d kan worden opgemaakt bedraagt dus 49% (49% + vaste correctie van 5% = 54%)


Informatie

U kunt deze informatie schriftelijk bij ons opvragen. De lichtdoorlatingsmeter ook wel `Tintman` genaamd is ook bij ons verkrijgbaar.

SPF (Solar Protection Films) levert een windowfilm die voldoet aan de “regeling voertuigen 1 mei 2009”.